Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN Č. 1/2009 O VYMEDZENÍ MIEST NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE V OBCI DÚBRAVA

Obec Dúbrava v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, § 30 ods. 3 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí , § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu

 

Čl. 1
Úvodné ustanovene

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta na vylepovanie volebných plagátov v obci Dúbrava v čase volebnej kampane na miestach na to určených.
 2. Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie vymedzené príslušnými právnymi normami

 

Čl. 2

Miesta na vylepovanie plagátov

 1. Obec Dúbrava na vylepovanie volebných plagátov určuje tieto miesta a plochy: Bezsklenná zelená vývesná tabuľa oproti Obecnému úradu
 2. Vylepovanie plagátov na iných miestach ako určuje toto všeobecne záväzné nariadenie je neprístupné.

 

Čl. 3
Podmienky vylepovania volebných plagátov

 1. Volebné plagáty musia byť vylepené podľa zásad rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov. Obec Dúbrava určí veľkosť vyhradenej plochy na umiestnenie volebných plagátov pre každý kandidujúci subjekt, podľa zásad rovnosti, najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.
 2. Politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom sa zakazuje prelepovať alebo poškodzovať plagáty iných kandidujúcich subjektov.
 3. Ak miesto na vylepenie plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, nemôže ho obec určiť na vylepovanie plagátov iným kandidujúcim subjektom a miesto zostane prázdne.
 4. Po uplynutí volebnej kampane sú politické strany, koalície a nezávislí kandidáti povinní použité plagáty odstrániť s vyhradených plôch na vlastné náklady do 5 dní.

 

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad plnením tohto všeobecne záväzného nariadenia ako aj ukladanie pokút za porušenie všeobecne záväzného nariadenia v zmysle platných právnych predpisov vykonáva Obec Dúbrava.
 2. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 21. 4. 2009 uznesením č. 22/2009
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 22. 4. 2009

   

 

Vladimír Janičina
Starosta obce


Vyvesené dňa: 6. 4. 2009
Zvesené dňa: 21. 4. 2009

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka