Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prírodné pomery

Obec Dúbrava leží v dvoch odlišných prírodných celkoch, čo sa odráža aj v charakteristike všetkých prírodných prvkov územia. Dominantným prírodným celkom obce sú Nízke Tatry, ktoré budujú takmer dve tretiny územia. Nízke Tatry zo severu ohraničuje výrazne nižšie položená krajina – Liptovská kotlina (časť Podtatranskej kotliny, do ktorej zasahuje severná časť obce). Z geologického hľadiska sú Nízke Tatry jadrovým pohorím, ktoré vzniklo alpínskym vrásnením v období druhohôr a začiatkom treťohôr. Na území obce sú budované rozličnými typmi granitov, granodioritov, migmatitmi, rulami, svormi fylitami a amfibolitmi, na ktorých sa nachádza obalová séria tvorená hlavne vápencami, dolomitami a slieňovcami. Liptovskú kotlinu vypĺňajú flyšové a pieskovcovo-ílovcové súvrstvia vytvorené v období treťohôr.Pohľad na Nízke Tatry
Nadmorská výška na území obce stúpa zo severu smerom na juh a pohybuje sa v rozpätí od 521 m n. m. (rieka Dúbravka pri severnej hranici obce) do 1955 m n. m (Chabenec – hlavný hrebeň Nízkych Tatier, južná hranica obce). Rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom územia predstavuje 1434 m. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 636 m. Severná časť obce má charakter pahorkatiny. V južnej časti dominuje hornatinový reliéf, pričom pre najvyššie položené územia je typický vysokohorský reliéf.
Obec zasahuje do chladnej klimatickej oblasti. Priemerné júlové teploty sa v najteplejšej časti obce pohybujú do 16 °C a v najchladnejšej okolo 10 °C. Priemerné januárové teploty dosahujú v kotlinovej časti –3° C a na hrebeni Nízkych Tatier až –9 °C. V zime sa vytvára snehová pokrývka, ktorá na nižšie položených územiach trvá okolo 60 dní a vo vyššie položených územiach pretrváva aj viac ako 100 dní. Rieka Dúbravka
Najväčším vodným tokom, ktorý preteká katastrálnym územím je rieka Dúbravka. Dúbravka predstavuje západnú vetvu rieky Krížnianky, ktorej pramennú oblasť tvoria ľadovcové kotly na severných svahoch Chabenca a Poľany. Okrem nej pretekajú obcou aj menšie potoky.
Prevažná časť katastrálneho územia je zalesnená. Typickou drevinou je smrek obyčajný (Picea abies), Menej zastúpenými drevinami sú: z listnatých - buk lesný (Fagus sylvatica), javor horský (Acer pseudoplatanus), dub zimný (Quercus petraea), lipa malolistá (Tilia cordata), z ihličnatých drevín sa vyskytuje tiež borovica lesná (Pinus sylvestris), smrekovec opadavý (Larix decidua) a jedľa biela (Abies alba). V lesoch žijú rozličné druhy cicavcov, obojživelníkov, plazov, vtákov ale aj bezstavovcov.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka