Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie osobitného zreteľa - prenechanie majetku do nájmuVytlačiť
 

Podľa §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s c h v a ľ u j e  dôvody hodného osobitného zreteľa prenechania do nájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dúbrava, a to parcelu C-KN1406/1 o celkovej výmere 1162 m2, priestor bývalej ČOV, pre žiadateľa Daniel Zaťko, Dúbrava 215 

Cena nájmu nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom č. 13 vypracovaným Ing. Tatianou Bachtíkovou, Liptovský Trnovec č. 33

parcela C-KN 1406/1 - 0,922 €/m2/rok

Dôvody hodného osobitného zreteľa:

Žiadateľ na základe cenovej ponuky zo dňa 25. 6. 2018 dodá zemné práce súvisiace s výstavbou kanalizácie a vodovodu v stavebnom obvode Chrasť za cenu 17 461,98 € s DPH. /Schválené uznesením č. 28/2018 zo dňa 25. 6. 2018. Žiadateľ na predmete nájmu má zámer zrealizovať spevnenú odstavnú plochu pre stroje – bagre a vybudovať prístrešok oceľovej konštrukcie. Výška nájomného na dobu určitú 15 rokov bude započítaná s cenou za práce súvisiacej s výstavbou kanalizácie a vodovodu v stavebnom obvode, čím sa znížia priame náklady súvisiace s dodanými prácami.

Výmera predmetu nájmu v objekte bývalej ČOV bude stanovená podľa dispozície tak, aby nedošlo k obmedzeniu využitia ostávajúcej časti parcely pre obec Dúbrava.


 
 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka