Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce DúbravaVytlačiť
 

VYHLÁSENIE  VOĽBY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  DÚBRAVA

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dúbrave č. 4 /2019 zo dňa 7.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dúbrava na deň 18.2.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu kontrolóra obce:

  • písomná prihláška, v ktorej kandidát uvedie meno, priezvisko, titul, bydlisko a kontaktné údaje
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
  • overená kópia dokladu o vzdelaní,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 5 hod./týždenne tj. 13,33% pracovný úväzok.

Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 4.2.2019 do 16:00 hod. v uzatvorenej obálke v kancelárii  Obecného  úradu v Dúbrave alebo poštou na adresu: Obec Dúbrava, Dúbrava 191, 03212. Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DÚBRAVA – NEOTVÁRAŤ!“

Úplnosť predložených prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí  obecné zastupiteľstvo . Na voľbu hlavného kontrolóra dňa 18.02.2019 postúpia len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady.

Vladimír Janičina

starosta obce

V Dúbrave 7.1.2018


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka