Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o začatých správnych konaniach

Povolenie vjazdu na pozemok

Č.  166/2018 - 1                                                     V Dúbrave dňa 11. 4. 2018

Obec Dúbrava, cestný správny orgán, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa  § 3 ods./2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v prenesenom výkone štátnej správy po vyhodnotení žiadosti s prílohami pána  Jozefa Sedliaka bytom Dúbrava 590 zo dňa  3.4.2018 vo veci vydania rozhodnutia  na zriadenie vjazdu k Garáži s prístreškom, z dôvodu dopravného napojenia stavby na miestnu komunikáciu Ul. Štepničná v k. ú. Dúbrava,  podľa § 18 ods. 3 zákona71/1967 Zb. o správnom konaní

U P O V E D O  M U J E

účastníkov konania – žiadateľa Jozefa Sedliaka, a to že správny cestný orgán začal konanie vo veci povolenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa na ktorom bude umiestnená stavba Garáže s prístreškom na  parcele C-KN 93/2, a to z miestnej komunikácie Ul. Štepničná.

Vladimír Janičina

starosta obce


 

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Č. 147/2016

V Dúbrave, dňa 29. 2. 2016

Obec Dúbrava zastúpená starostom obce, začala na základe žiadosti Obce Dúbrava, 032 12  Dúbrava 191, IČO: 00315176  konanie vo veci vydania rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie z dôvodu realizácie stavby:

Stavebné úpravy mosta cez vodný tok Dúbravka

  • stavba bude realizovaná na pozemku vo vlastníctve žiadateľa č. p. C-KN / (E-KN 1861/1), C-KN 850/2 (E-KN 183/1,37), C-KN 141/1 (E-KN 59)
  • zásah do cestného telesa bude vykonaný sanačnými prácami
  • konečná úprava bude vykonaná AB
  • realizáciou bude narušená vozovka
  • realizácia projektu na miestnej komunikácii sa vykoná za úplnej uzávierky
  • za dodržanie podmienok v rozhodnutí zodpovedá zástupca žiadateľa - Vladimír Janičina, starosta obce.
  • realizácia prác bude vykonaná v období do 3/2016 do 5/2016

Vladimír Janičina

starosta obce

 


 

Kolaudačné konanie


 

Výrub drevín

Číslo konaniaŽiadateľPredmet konaniaKatastrálne územieDátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania
632/2018Veronika Baďová, Gôtovanyvydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava19.11.20187 dní
610/2017Petra Mlynčeková, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava2.11.20187 dní
608/2018Andrea Elliot, Parková, Liptovský Mikulášvydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava18.10.20187 dní
603/2018Jozef Jurčo, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava16.10.20177 dní
590/2018Mikuláš Vrbenský, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava10.10.20187 dní
184/2018Jozef Sivák, Dúbrava 509vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava12.4.20187 dní
44/2017Vladimír Janičina, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava24.1.20187 dní
31/2018Ing. Marek Štulrajter, Liptovský Mikulášvydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava19.1.20187 dní
611/2017Ľudmila Gejdošová, Krmeš, Alena Bachnová, L. Hrádokvydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava20.10.20177 dní
501/2017Patrícia Piecková, Dúbrava, Eduard Záhorec, Humennévydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava6.9.20177 dní
228/2017Ing. Miroslav Fliega, Bratislavavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava25.7.20177 dní
181/2017Ivan Uhrovič, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava20.3.20177 dní
151/2017Tatiana Danajová, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava7.3.20177 dní
100/2017Základná škola s materskou školou Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava7.2.20177 dní
86/2017Juraj Mikuš, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava2.2.20177 dní
763/2016Libor Matejovie, Ivana Matejovie, Dúbravavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava22.11.20167 dní
731/2016Silvia Sirotiaková, Bešeňovávydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava10.11.20167 dní
642/2016Juraj Lúčan, Dúbrava 543vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava7.10.201615 dní
643/2016MUDr. Zita Kestlerová, Kráľovské údolie 6442/24, Bratislavavydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava7.10.20167 dní
972/2015Tomáš Králik, JUDr. Michaela Králiková, Liptovský Mikulášvydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava4.1.20167 dní
935/2015Ing. Dušan Moravčík, B. Bystricavydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava10.12.20157 dní
879/2015Adriana Hradska Kubovčíkovávydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava24.11.20157 dní
108/2015Ján Janičina, Dúbravavydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava3. 2. 20157 dní
89/2015Libor Matejovie, Ivana Matejovie, Dúbravavydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajinyDúbrava3. 2. 20157 dní

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka