Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Folklórna skupina Chabenec

Aktuálne podujatia

podakovanie za urodu vlkolínec 2019 (1).jpg


 

História FSk Chabenec

Prieskum ľudovej kultúry Liptova
     V jeseni v roku 1978 začali Krajské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Okresné osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši s prípravou rozsiahleho prieskumu ľudovej kultúry Liptova. Hlavným organizátorom tohto prieskumu bol Ing. Viliam Ján Gruska, CSc. Pohnútkou k tejto akcii mala byť jednak príprava scénického programu pre Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve v roku 1979, jednak oživenie trvalého záujmu o scénické spracovanie hodnôt ľudovej kultúry vo všetkých obciach Liptova, kde sú k tomu čo len najmenšie predpoklady a podmienky. Ďalej tu išlo o vyhľadávanie a zachovanie najhodnotnejších prejavov ľudovej kultúry ako cenného skvostu ľudového umenia Liptova pre budúce generácie.
     Vtedajšie miestne osvetové zariadenie v Dúbrave na túto výzvu reagovalo kladne. Realizátorom prieskumu bol riaditeľ školy a Osvetovej besedy Milan Slačka s jeho manželkou Ruženou Slačkovou. Pohovormi s občanmi, väčšinou v staršom veku, boli zistené prvky ľudovej kultúry i v našej obci hlavne v oblasti spevu, v menšej miere v oblasti hudby.
     Zo spevu to boli piesne pastierske a bačovské – spievané pri pasení stáda a oviec na salaši, piesne z hôr – spievané pri zbieraní lesných plodín, a piesne z lúk (trávnice) – spievané pri sušení sena. Zachovávané boli i starodávne zvyky a obyčaje: Vynášanie „Murieny“ z obce pred Veľkou nocou a jej utopenie vo vode, vynášanie Dedka, Jánske ohne, a mnohé zvyky pred Vianocami.

 

Začiatky FS Chabenec
     Vďaka zisteniam prieskumu ľudovej kultúry v obci sa našli viacerí obyvatelia, ktorí boli ochotní tieto prvky naďalej v obci zachovávať. Títo obyvatelia vytvorili na konci roku 1978 pod vedením Mikuláša Slačku Folklórnu skupinu spevov a tancov v Dúbrave. Na začiatku mala skupina 25 členov; 16 žien a 9 mužov. Zakladajúcimi členmi skupiny boli: Ružena Slačková, Božena Guráňová, Božena Griešová, Jolana Bubniaková, Mária Bubniaková, Elena Fajtlíková, Jolana Haragová, Emília Hrnčiarová, Anna Matejovie, Božena Nemcová, Elena Ohrablová, Emília Oravcová, Mária Švecová, Emília Šimková, Viera Vyšňanová, Viera Urbanovičová, Ondrej Grieš, Ján Bella, Remig Juriga, Vladimír Lejša, Ján Moravčík, Ján Ohrablo, Stanislav Poliak, Pavol Staroň, Štefan Veselovský. 
     Kroje si členovia skupiny zhotovili svojpomocne podľa miestnych zvykov, s finančnou podporou Okresného osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši, Miestnej organizácie Československého zväzu žien a Rudných baní v Dúbrave.
     Počas zimy 1978 – 1979 sa schádzali členovia skupiny a nacvičovali piesne, ktoré boli získané počas prieskumu. Prvým nacvičeným programom bolo Vynášanie Murieny, s ktorým vystúpili aj na Folklórnych slávnostiach v Detve v roku 1979. K ďalším programom nacvičeným z piesní získaných počas prieskumu patrili: Ráno a večer na salaši (muži), Zbieranie lesných plodín (ženy) a Kosenie a sušenie sena (muži a ženy spolu).

 

Činnosť FS Chabenec v rokoch 1979 - 2000
     Od roku 1979 do roku 1990 viedol skupinu Mikuláš Slačka. V tomto období skupina pravidelne pripravovala vystúpenia pre obyvateľov obce pri rozličných príležitostiach a sviatkoch a podieľa sa na zachovávaní tradícií v obci (fašiangová bursovačka, vianočné zvyky). Okrem toho sa každoročne zúčastňovali aj na Okresnej súťaži folklórnych skupín v Liptovských Sliačoch a na ďalších podujatiach, ktoré sa konali mimo obce (rozličné folklórne slávnosti, prehliadky folklórnych skupín, jarmoky).
     V roku 1986 prijali nový názov Folklórna skupina Baník, nakoľko začali vystupovať pod hlavičkou Rudných baní (dovtedy skupina vystupovala pod Osvetovou besedou) a rozšírila sa o ďalších členov – zamestnancov Rudných Baní.
     Medzi rokmi 1990 – 1995 bola činnosť skupiny minimálna. K oživeniu činnosti došlo v roku 1995. Od roku 1995 pripravili jej členovia v priebehu roka viaceré vystúpenia – fašiangovú bursu, program ku Dňu matiek, Deň detí, Jánske spevy, oslavy SNP, banícky deň, úctu k starším, program s vianočnými a predvianočnými zvykmi a silvestrovský program. Tiež sa zúčastňovali podujatí mimo obce. V období od roku 1995 do roku 2000 viedli skupinu Mária Slabejová, Alena Gejdošová a Ružena Slačková.
 


 

Súčasnosť FSK Chabenec

     Od roku 2000 nastáva „nové obdobie“ jej činnosti. Vedúcou sa stáva Ľubica Nemcová. Pod jej vedením členovia skupiny pokračujú v práci z predchádzajúceho obdobia a pripravujú nové programy a podujatia, ktorými prispievajú k udržiavaniu folklórnych tradícií nielen v obci, ale v celom regióne.
     Vďaka členom skupiny sú v obci dodnes zachovávané viaceré starodávne zvyky. Začiatkom roka organizujú Fašiangovú bursovačku, počas ktorej navštívia všetky domácnosti. Od roku 2000 oživili aj starodávny zvyk Vynášania Murieny. So zachovávaním tradícií ďalej pokračujú pri Sadení Mája a na Jána, kedy pália Jánske ohne. Rok zakončujú vinšovačkami Betlehemcov a pásmom predvianočných a vianočných zvykov.

Fašiangový sprievodVynášanie Murieny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia FSk Chabenec počas fašiangovej bursy          Dievčatá pri Vynášaní Murieny

       
     Okrem zachovávania starodávnych zvykov pripravuje skupina programy, s ktorými vystupuje pre obyvateľov obce Dúbrava. Každoročne pripravujú kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, Osláv SNP, Baníckeho dňa, posedenia so staršími obyvateľmi, zažíhania stromčeka. Vo svojich programoch sa členovia snažia oživiť tradície banícke, pastierske, ale aj tradície spojené s kosením a hrabaním sena, taktiež slávnostné príležitosti ako svadby, krstiny, či starodávnu zábavu pri zôsype. Pri príležitosti Dňa detí pripravujú Cestu rozprávkovým lesom. Pre deti nacvičili aj viaceré divadelné predstavenia, ktoré im venovali ako mikulášsky darček. Boli to napr. rozprávky Mrázik, Snehulienka, Soľ nad zlato.
     FS Chabenec je so svojimi vystúpeniami známa aj mimo obce, kde sa zúčastňujú rozličných folklórnych festivalov a vystúpení. Každoročne vystupujú na Folklórnych slávnostiach v Smižanoch. Na tomto festivale vystúpili napr. s programami Regrúti, Na Barboru, Zôsyp a zábava u Mlynčekov v krčme, a iné. Zúčastnili sa aj na ďalších festivaloch a prehliadkach folklórnych skupín – Folklórne slávnosti v Porube pod Vihorlatom (v roku 2000, 2005, 2006), Folklórny festival vo Východnej (2001), Folklórne slávnosti pod Kráľovou Hoľou v Liptovskej Tepličke (2001), Ekumenický festival vianočných tradícií v Chrenovci-Brusne (2001, 2005), Letokruhy – festival vo Veľkom Borovom (2002), Regionálna prehliadka folklórnych skupín Lúčky (2006, 2008), Krajská prehliadka folklórnych skupín v Dolnom Kubíne (2008), Veruže mi zahraj – regionálna prehliadka folklórnych skupín v Sliačoch (2009).
     Oslavy SNP

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Oslavy SNP                                      Vystúpenie pri príležitosti Dňa obce


    FS Chabenec sa pravidelne zúčastňuje aj na stretnutiach Liptákov, a to na Svetovom stretnutí Liptákov, stretnutí bystrických Liptákov, ale aj na stretnutí Liptákov v Bratislave. 
    So svojim programom vystupuje skupina na rozličných podujatiach najmä v regióne Liptov. K najvýznamnejším patria Stoličné dni a Mikulášsky jarmok v Liptovskom Mikuláši, Liptovské dni Matky v Liptovských Sliačoch, kde bola v roku 2001 vystavovaná mladucha z Dúbravy. Ďalej Remeselnícky jarmok v Partizánskej Ľupči, Dni obce v Paučinej Lehote, a tiež pri rozličných jednorázových podujatiach ako boli napríklad: Oslavy založenia Banskej Bystrice (2005), 160. výročie Žiadostí slovenského národa (2008), Slovenský deň vo Westerne (2008), Poďakovanie za úrodu, Pribylina (2009).
     V rokoch 2002 a 2003 spolupracovala skupina pri príprave baníckeho programu s Dr. Ladislavom Hyžom, riaditeľom Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici a hercom a publicitom Jurajom Sarvašom. Významným je aj rok 2008, kedy FS Chabenec vydáva vlastné CD s názvom V tej Dúbrave.
    Osobitná pozornosť je venovaná práci s deťmi. Folklórna skupina má aj svoju detskú časť. Dievčatá a chlapci si pod vedením dospelých členov nacvičujú vlastné programy, ktorých hlavná myšlienka sa nesie v znamení zachovávania folklórnych tradícií. S týmito programami potom vystupujú na rozličných podujatiach v obci i mimo nej.
     FS Chabenec, okrem toho, že sa podieľa na zachovávaní kultúrnych a folklórnych tradícií v obci, organizuje pre obyvateľov obce aj samostatné kultúrno-spoločenské podujatia ku ktorým patria diskotéky, pre deti spomínaná Cesta rozprávkovým lesom a v minulosti organizovali členovia skupiny aj Banícke dni.
 


 

Prehľad vystúpení

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

 

ROK 2009

 

 6. 1.          Čučoriedka

13. 2.          Stretnutie Liptákov v Bratislave

14. 2.          Fašiangová bursa Dúbrava

14. 2.          Seniorský ples Dúbrava

28. 2.          Diskotéka KD Dúbrava 

28. 3.          Vynášanie Murieny Dúbrava

10. 5.          Deň matiek Dúbrava

28. 6.          Otváranie viacúčelového ihriska Dúbrava

 3. 7.          Pálenie Jána na Petkove

 6. 7.          Výstup na Poľanu

10.-12. 7      Divadelný festival Ľubeľa

12. 7.          Varenie gulášu Sv. Kríž

18. 7.          Stretnutie bystrických Liptákov

                 Likavka - ocenenie

                 Svadba u Dorniakov, Sv. Kríž

22. 8.          VERUŽE MI ZAHRAJ - regionálna prehliadka, Sliače (ženy)

30. 8.          Oslavy SNP Dúbrava

 5. 9.          Deň baníckej obce Dúbrava

21. 9.          Diskotéka Dúbrava

4. 10.          Poďakovanie za úrodu, Pribylina

27. 10.        10. výročie založenie Agro-Racio, Ľubeľa

                 Úcta k starším, Matica slovenská, L. Mikuláš

8. 11.          Úcta k starším Dúbrava

5. 12.         Zažíhanie vianočného stromčeka Dúbrava     

26.12.         Od Vianoc do Vianoc - galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia FSk Chabenec

 

ROK 2008
26.1.         Fašiangová bursa – Dúbrava
 2.2.         Fašiangová bursa – Svätý Kríž
 2.2.         Ples Liptákov v Banskej Bystrici
 8.3.         Vynášanie Murieny Dúbrava
26.4.         Svadba u Sivkov
10.5.         160. výročie Žiadotí slovenského národa v Lipt.Mikuláši
11.5.         Deň matiek Dúbrava
13.5.         Galéria M.M.Bohúňa Absolventský koncert
               Stavanie májov
31.5.        Cesta rozprávkovým lesom
 6.6.         Divadlo Martin
24.6.         Pálenie Jána
 6.7.         Malatíny- otvorenie penziónu
20.7.         Súťaž – varenie gulášu

26.7.         Vystúpenie v obci Lúčky
 2.8.         Slovenský deň vo Westerne
31.8.         Oslavy SNP Dúbrava
13.9.         Banícky deň Dúbrava
26.9.         Dolný Kubín – Korýtko
19.10.       Krajská prehliadka folklórnych skupín Dolný Kubín
 9.11.        Posedenie so staršími občanmi
29.11.       Krst CD – V tej Dúbrave

 

ROK 2007
17.2.         Fašiangová bursa vo Svätom Kríži
24.3.         Vynášanie Murieny Dúbrava
12.5.         Deň matiek – Ľubeľa
13.5.         Deň matiek – Dúbrava
26.5.         Stavanie májov
 2.6.         Cesta rozprávkovým lesom
 9.6.         Čepčenie nevesty
23.6.         Pálenie Jána
 4.8.         Deň obce – Paučina Lehota
26.8.         Oslavy SNP Dúbrava
15.9.         Banícky deň Dúbrava
22.9.         Remeselnícky jarmok – Partizánska Ľupča
20.10.       Posedenie so staršími občanmi
 8.12.        Zažíhanie vianočného stromčeka
14.12.       Vianočná besiedka
22.12.       Vinšovačky Betlehemcov
24.12.       Vinšovačky koledníkov

 

ROK 2006
18.2.          Fašiangová bursa Dúbrava
25.2.          Fašiangová zábava Dúbrava
14.3.          Karneval – Petkovo
10.5.          Deň matiek
 3.6.           Cesta rozprávkovým lesom
11.6.          Folklórne slávnosti Smižany
12.6.          Mečiar – prevolebná kampaň
23.6.          Stoličné dni Liptovský Mikuláš
16.7.          Diskotéka Dúbrava
26.7.          Lúčky – regionálna prehliadka
                 Poruba pod Vihorlatom
 3.9.           Diskotéka Dúbrava
10.9.           Banícky deň
27.10.         Predvolebná kampaň – Blcháč
23.12.         Betlehemci – L.Kľačany
29.12.         Vianočné pásmo L. Ján
31.12.         Silvester – Aquapark

 

ROK 2005
29.1.          Fašiangová bursa Dúbrava
28.5.          Cesta rozprávkovým lesom
11.6.          Divadlo Martin
18.6.          Diskotéka Dúbrava
24.6.          Stoličné dni Liptovský Mikuláš
22.7.          Diskotéka Dúbrava
13.8.          Folklórny festival Poruba pod Vihorlatom
27.8.          Liptovské dni matky – Liptovské Sliače
17.9.          Oslavy založenia B.Bystrice
10.9.          Banícky deň Dúbrava
18.11.         Sústredenie horáreň
3.12.          Ekumenické slávnosti - Chrenovec-Brusno
9.12.          Mikulášsky jarmok
10.12.         Divadelné predstavenie pre deti Vlachy
31.12.         Silvester – Aquapark

 

ROK 2004
 7.2.          Fašiangová bursa
10.3.          Vystúpenie v Lipt.Mikuláši – predvolebná kampaň – Ivan Gašparovič
22.5.          Deň matiek
29.5.          Cesta rozprávkovým lesom
20.6.          Folklórne slávnosti Smižany – Zôsyp a zábava u Mlynčkov v krčme
26.6.          Pálenie Jána – na Petkove
14.8.          Stretnutie Bystrických Liptákov
22.8.          Letokruhy – festival Veľké Borové – poriada AIA Centrum- Viliam J.Gruska

                                                               – program Lúčne spevy
29.8.          Oslavy SNP Dúbrava
25.9.          Deň baníkov - 25.Výročie založenia FSk Chabenec
                                  - výstava pri príležitosti 25.Výročia FSk
                                  - sprievod od ZŠ
                                  - program- FSk Chabenec/bývalí aj terajší členovia/Sólista Vladimír Grieš
                                    FSk Smižančanka zo Smižian
                                    FSk Porubian z Poruby pod Vihorlatom
                                  - banícka veselica- hudba Nikola
24.10.         Vystúpenie pre starších občanov Kvačany – Zôsyp a zábava u Mlynčekov v krčme
11.12.         Soľ nad zlato – rozprávka pre deti na Mikuláša
22.- 23.12.   Vinšovačky Betlehemcov
31.12.         Silvestrovská veselica s programom
 

ROK 2003

18.1.          Vystúpenie na plese Liptákov v Banskej Bystrici – zábava u Mlynčekov v krčme
15.2.          Fašiangová bursa v Dúbrave
22.2.          Fašiangová bursa Lipt.Vlachy
 6.4.           Vynášanie Murieny Dúbrava
18.5.          Deň Matiek Dúbrava
24.5.          Cesta rozprávkovým lesom
15.6.          Kultúrne podujatie – Návraty – herec a publicista Juraj Sarvaš, režisér Ladislav Hyža
21.6.          Návšteva divadelného predstavenia v Martine – stretnutie s hercami a bystrickými 
                 Liptákmi
31.8.          Oslavy SNP Dúbrava
13.9.          Oslavy Dňa baníkov –  banícky program režijné spracovanie- Ladislav Hyža
                                            - vystúpnie FSk Smižančanka zo Smižian
                                            - Banícka veselica – Záhuráci zo Spišskch Vlách
6.12.          Snehulienka – divadelné predstavenie pre deti na Mikuláša
13.-14.12.   Divadelné predstavenie Mrázik , vianočné koledy -Liptovské Vlachy, Malatíny
23.12.        Pozdravy Betlehemcov
31.12.        Silvestrovská veselica s programom

 

ROK 2002
25.1.         Novoročné posedenie s FS Máj z Lipt.Mikuláša
11.2.         Fašiangová bursa – za doprovodu Ľudovej hudby Cibirovci
 3.3.          Vynášanie Murieny Dúbrava
13.4.         Vystúpenie v Part.Ľupči pri príležitosti posedenia so staršími občanmi

                s programom Na Barboru, lúčne spevy,

                sólový spev Rudko Slabej, harmonika – Andrej Moravčík
12.5.         Deň matiek Dúbrava, – ženy - žartovné piesne, deti – lúčne hry
 2.6.          Cesta rozprávkovým lesom
 9.6.          Folklórne slávnosti Smižany – Na Barboru
22.6.         Pálenie Jána – na Hôrke
28.6.         Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši – sprievod
 5.7.          FF Východná – vystúpenie v sprievodných programoch – Na Barboru a Regrúti
20.7.          Stretnutie Bystrických Liptákov na horárni
4.8.           Folklórne slávnosti pod Kráľovou Hoľou, Liptovská Teplička

                             – vystúpenie dievčat Vynášanie Murieny
31.8.         Oslavy SNP Dúbrava
 7.9.         Banícka veselica – program
14.9.         Vystúpenie v Liptovských Vlachách pri príležitosti otvorenie KD – Na Barboru
13.10.       LOS – Regionálna prehliadka FSk pod názvom Dedičstvo – Regrúti
18.10.       Nacvičovanie baníckeho programu – Dr. Hyža Ladislav – režisér a riaditeľ SRo v B. Bystrici
17.11.       Posedenie so staršími spoluobčanmi – Zôsyp a zábava u Mlynčekov v krčme
 1.12.        Divadelné predstavenie rozprávky Mrázik
22.12.       Vinšovačky Betlehemcov v Lipt.Vlachách
23.12.       Vinšovačky Betlehemcov v Dúbrave
31.12.       Silvestrovská veselica s programom

 

ROK 2001

13.1.          Nahrávanie videa na horárni – Betlehemci
17.2.          Fašiangová bursa
31.3.          Vynášanie Murieny
20.5.          Deň matiek – program – Regrúti
10.6.          Folklórne slávnosti Smižany – Regrúti
16.6.          Cesta rozprávkovým lesom
24.6.          Pálenie Jána- na Hôrke
21.7.          Stretnutie Bystrických Liptákov – na horárni
12.8.          Folklórne slávnosti v Porube pod Vihorlatom okres Michalovce – Regrúti
29.8.          Oslavy SNP
15.9.          Banícka veselica - Na Barboru
                                          Detský program
                                          FS Pavetie z Vorneže
15.9.          Liptovské dni matky v Lipt.Sliačoch – výstava Mladucha z Dúbravy
8.-9.12.      Celoslovenský Ekumenický festival vianočných tradicií Chrenovec Brusno
                               - vianočné pásmo v Domove dôchodcov v Prievidzi
                               - kultúrny dom Chrenovec
                               - rímsko-katolícky kostol v Chrenovci
16.12.        Vianočná besiedka, posedenie so staršími spoluobčanmi- vianočné pásmo
21.-23.12.   Vinšovačky Betlehemcov
24.12.        Pozdravy detí s koledami
31.12.        Silvestrovská veselica

 

Rok 2000

1.1.           Privítanie nového roku v Kultúrnom dome v Dúbrave
12.2.          Fašiangová bursa v spolupráci s Úniou žien
15.4.          Vynášanie Murieny 

14.5.          Deň matiek – starodávna zábava
                                   detský program
11.6.          Folklórne slávnosti Smižany – starodávna zábava
18.6.          Svetové stretnutie Liptákov – starodávna zábava
                                                         detský program
24.6.          Pálenie Jána – na Hôrke
27.8.          Oslavy SNP
10.12          Posedenie pre starších – žartovné piesne
23.12.         Vianočné zvyky- vinšovačky Betlehemcov po domácnostiach
31.12.         Silvestrovská veselica


 

Fotogaléria podujatí

30. výročie založenia skupiny

V roku 2009 oslávila FSk Chabenec 30. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravili členovia skupiny galaprogram s názvom Od Víanoc do Vianoc, na ktorom im bola udelená cena obce.

Cena obce

     Obecné zastupiteľstvo udelilo cenu obce po prvý krát v histórii obce Dúbrava. Folklórnej skupine bola udelená za zachovávanie folklórnych tradícií v obci. Starosta obce ju odovzdal počas slávnostného galaprogramu „Od Vianoc do Vianoc“, ktorý sa konal 26. 12. 2009 a ktorý si členovia skupiny pripravili pri príležitosti okrúhleho výročia.

Cena obce Dúbrava

 

Od Vianoc do Vianoc – galaprogram ľudových zvykov

     V galaprograme Od Vianoc do Vianoc sa FSk Chabenec predstavila s pásmom ľudových zvykov a tradícií zachovávaných počas roka, oživila tiež tradície banícke, pastierske, či tradície pri kosení a hrabaní sena. Vo svojom programe priblížili aj slávnostné príležitosti - svadbu a zábavu pri zôsype.

     Program sa začal fašiangovou bursou, po ktorej dievčatá vyniesli Murienu. Ďalej členovia skupiny priblížili svadobné zvyky od príchodu krstnej matere do novotnej rodiny s košeľou pre ženícha až po čepčenie nevesty. Okrem toho predviedli ako sa chodievalo na Jána na salaše, ako sa hrali deti na poliach pri pasení dobytka, kosenie, hrabanie a zvážanie sena, odchod regrútov do vojenskej služby, ale aj zôsyp – zhodnotenie pastierskej služby. V galaprograme boli predstavené aj viaceré banícke zvyky, z ktorých najviac zaujalo prijímanie mladých mužov do baníckeho stavu. Diváci tiež mohli vidieť ako to vyzeralo pri páraní peria. Záver galaprogramu patril vianočným zvykom. 

     Svoju podporu FSk Chabenec prišli vyjadriť aj zakladajúci členovia z obce, ale aj pani Nadežda Gilányová, ktorá patrila k zakladajúcim členom skupiny a porozprávala o jej vzniku. Galaprogramu sa tiež zúčastnili M. Palastyová, choreografka Folklórneho súboru Váh a M. Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska.


 

Od Vianoc do Vianoc

Sadenie mája

Sadenie mája

Sadenie mája

Sadenie mája

Svadba

Svadba

Regrúti

Regrúti


 
 
Páračky

Páračky


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka