Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Návrh VZN 1/2019Vytlačiť
 

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava 1/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbrava č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2019Vytlačiť
 

STAROSTA OBCE DÚBRAVA Vladimír Janičina, podľa § 13 ods. 4. písm. a, zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave, ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. 2019 o 17.00 h s týmto programom.

 1. Otvorenie

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba predsedu a členov návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

 1. Kontrola plnenia uznesenia za dňa 15. 4.2019
 1. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dúbrava za rozpočtový rok 2018.
 1. Návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti Obec Dúbrava s. r. o. za rozpočtový rok 2018.
 1. Prejednanie žiadosti pána Ing. Miroslava Nemca, PhD. vo veci poskytnutia finančného príspevku na vydanie publikácie zameranej na dejiny liptovského súdnictva s názvom  Od zločinu k trestu.
 1. Prejednanie žiadosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Partizánska Ľupča -dcérocirkev Dúbrava vo veci poskytnutia  finančného príspevku na účel realizácie vykurovania kostola.
 1. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Hasičskej zbrojnice – základy vo výške najmenej 5%.
 1. Návrh na schválenie spolufinancovania výstavby mosta na ul. Záhradná. /Stavebné úpravy schválené uznesením 58/2018 zo dňa 22. 11. 2018/
 1. Rôzne
 1. Diskusia
 1. Záver

Vladimír Janičina

Starosta obce


 
 

Verejná vyhláška - stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebné úpravy mosta cez vodný tok Dúbravka v rámci protipovodňových opatrení - inžinierska stavba


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018Vytlačiť
 

Obec Dúbrava v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvereňuje informáciu o úrovni vytriednia komunálnych odpadov za rok 2018, ktorá bola na úrovni 21,5 %,čo zodpovedá sadzbe 10 €*t-1.


 
 

Územný plán obce DúbravaVytlačiť
 

15. 12. 2014

Územný plán obce Dúbrava


 
 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka