Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dúbrava 5/2017Vytlačiť
 

STAROSTA OBCE DÚBRAVA Vladimír Janičina, podľa § 13 ods. 4. písm. a, zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave, ktoré sa uskutoční dňa 25. 7. 2017 o 17.00 h s týmto programom.

  1. Otvorenie

        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

        Voľba predsedu a členov návrhovej komisie

       Schválenie programu zasadnutia

  1. Návrh na schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Dúbrava a spoločnosťou CBA Verex, so sídlom Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 645 704
  2. Rôzne
  3. Diskusia
  4. Záver

Vladimír Janičina

Starosta obce


 
 

OZNÁMENIE pre záujemcov o pridelenie pozemku do nájmu v rámci projektu IBV ChrasťVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje, že na základe uverejnenej výzvy o pridelenie pozemku zo dňa 10. júla 2017 a na základe spoločnej zhody uchádzačov o pridelenie pozemku, ktorí prejavili záujem spoločným stretnutím po uverejnení výzvy, došlo k naplneniu požadovaného stavu pozemkov.

Po vyhodnotení žiadostí, v prípade nesplnenia kritérií alebo samotného odstúpenia uchádzačov o pozemok, Obecný úrad opätovne zverejní možnosť podávania žiadostí na uvoľnené pozemky. 


 
 

Zverejnenie dôvodov osobitného zreteľa prenechania majetku do nájmuVytlačiť
 

Dôvody osobitného zreteľa prenechania nehnuteľného majetku obce Dúbrava Obchod  č. 192  do nájmu spoločnosti CBA Verex a. s., IČO: 31645704, so sídlom Liptovský Mikuláš.

Obec Dúbrava založila v dňa 7. 2. 2000 obchodnú spoločnosť Obec Dúbrava s. r. o. za účelom vytvorenia konkurenčného prostredia pre vtedajšie prostredie predajní s totožným tovarom na území obce. Od obdobia vzniku spoločnosti po súčasné obdobie došlo k vzniku obchodných reťazcov v okresnom meste Liptovský Mikuláš, čo má za následok pokles tržieb. Vzhľadom na ukončenie podnikateľskej činnosti spoločnosti Obec Dúbrava s. r. o. a následného zachovania zásobovania obyvateľov obce potravinami, spoločnosť CBA VEREX a. s. prejavila záujem o zachovania predaja tovaru. Spoločnosť CBA VEREX a. s. vykoná stavebné úpravy priestorov predajne, má záujem prevziať do pracovného pomeru jestvujúci zamestnancov spoločnosti Obce Dúbrava s. r. o., zásoby na sklade započíta oproti záväzkom spoločnosti obec Dúbrava s. r. o. Spoločnosť CBA VEREX a. s. výšku nájomného bude na základe dohody s prenajímateľom – obcou Dúbrava uhrádzať vo výške 2 % z obratu tovaru.


 
 

dnes je: 24.7.2017

meniny má: Vladimír

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka