Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 17.6.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2019

STAROSTA OBCE DÚBRAVA Vladimír Janičina, podľa § 13 ods. 4. písm. a, zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbrave, ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. 2019 o 17.00 h s týmto programom.

 1. Otvorenie

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba predsedu a členov návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

 1. Kontrola plnenia uznesenia za dňa 15. 4.2019
 2. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dúbrava za rozpočtový rok 2018.
 3. Návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti Obec Dúbrava s. r. o. za rozpočtový rok 2018.
 4. Prejednanie žiadosti pána Ing. Miroslava Nemca, PhD. vo veci poskytnutia finančného príspevku na vydanie publikácie zameranej na dejiny liptovského súdnictva s názvom  Od zločinu k trestu.
 5. Prejednanie žiadosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Partizánska Ľupča -dcérocirkev Dúbrava vo veci poskytnutia  finančného príspevku na účel realizácie vykurovania kostola.
 6. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Hasičskej zbrojnice – základy vo výške najmenej 5%.
 7. Návrh na schválenie spolufinancovania výstavby mosta na ul. Záhradná. /Stavebné úpravy schválené uznesením 58/2018 zo dňa 22. 11. 2018/
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Vladimír Janičina

Starosta obce

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka