Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne informácie

Predaj mlieka dočasne zrušený

Spoločnosť Lirio, s. r. o. oznamuje občanom, že predaj mlieka a originálne balených mliečnych výrobkov až do odvolania v našej obci realizovať nebude.
viac...


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov       1083
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní     663
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                    663
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva                                                                                        650
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obc ...viac...


 

Zberný dvor Svätý Kríž

Spoločnosť OZO a. s. v snahe o snahe o skvalitnenie separovaného odpadu  a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Partizánskej Ľupči spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sväťý Kríž (v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI) na komunálny, stavebný a elektronický odpad.

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná oznamuje odberateľom elektrickej energie, že dňa 21. novembra 2018 bude v čase od 7:30 do 15:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Prerušenie dodávky elektriny sa bude týkať rodinných domov so súpisnými číslami: 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 707, 578 
...viac...


 

Oznam pre stavebníkov v stavebnom obvode IBV Chrasť

Mapový podklad pre umiestnenie stavieb v stavebnom obvode IBV Chrasť
viac...


 

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia písomností - rozhodnutie

Rozhodnutie – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2017, 2016

viac...


 

Návrh rozpočtu obce Dúbrava na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Dúbrava na rok 2019, výhľadový rozpočet na rok 2020 - 2021.
viac...

Zverejnené 6.11.2018


 

Oznámenie o mieste uloženia písomností

Rozhodnutie – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2018

viac...


 

Zverejnenie osobitného zreteľa - prevod nehnuteľného majetku

Podľa §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s c h v a ľ u j e  dôvody hodného osobitného zreteľa prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dúbrava, a to parcelu C-KN 130/3 o výmere 24 m2, druh záhrada, C-KN 131/2 o výmere 91 m2, druh ostatná plocha.

viac...


 

Zverejnenie osobitného zreteľa - prenechanie majetku do nájmu

Podľa §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s c h v a ľ u j e  dôvody hodného osobitného zreteľa prenechania do nájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dúbrava, a to parcelu C-KN1406/1 o celkovej výmere 1162 m2, priestor bývalej ČOV, pre žiadateľa Daniel Zaťko, Dúbrava 215 

viac...


 

Územný plán obce Dúbrava

15. 12. 2014

Územný plán obce Dúbrava

viac...


 

Udalosti

Fašiangová zábava v retro pyžamách a maskách

V sobotu 25. februára 2017 sa v Kultúrnom dome v Dúbrave konala fašiangová zábava v retro pyžamách a  maskách karneval. Zabaviť sa prišlo takmer100 hostí. O zábavu sa staral DJ V. Moravčík. Vyhodnotená bola najkrajšia maska a nechýbala ani tombola so zaujímavými cenami. 


 

 


 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Za obsah zodpovedá
webmaster

Správca obsahu:
Obec Dúbrava,
Obecný úrad,
032 12 Dúbrava 191,
IČO 00315 176

Technický prevádzkovateľ:
WEBYGROUP, s. r. o.
Nižovec 2a,
960 01 Zvolen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka